Bel ons: 0523 - 237258

  • slide

Personeelsadvies

Uw personeel is het kapitaal van uw organisatie. Tevreden werknemers presteren beter en melden zich minder vaak ziek. Maar hoe komt u aan de juiste werknemers en hoe zorgt u ervoor dat zij graag voor u blijven werken? Goede arbeidsvoorwaarden en salarissen die op tijd worden betaald zijn daarvoor o.a. belangrijke voorwaarden.

Als P&O-adviseur adviseert en ondersteunt Officesupport Ekkel u op het gebied van personeel en organisatie. Denk daarbij aan het ondersteunen en adviseren bij aanname en ontslag, het opstellen van het personeelsbeleid en onderhandelingen met het personeel over de arbeidsvoorwaarden. Ook bij functioneringsgesprekken, beoordelingen, opleidingen en salarisonderhandelingen neemt Officesupport Ekkel u het nodige werk uit handen. Daarnaast biedt zij een luisterend oor voor medewerkers die het moeilijk hebben en bemiddelt bij conflicten op de werkvloer.

Ongetwijfeld heeft ook uw bedrijf een visie en missie, maar in de dagelijkse gang van zaken ontbreekt het vaak aan tijd om deze goed te doorleven en over te brengen op uw personeel. Als P&O-adviseur vertaalt Officesupport Ekkel uw doelstellingen naar concrete plannen voor medewerkers en organisatie.

In principe is alles mogelijk. Hieronder vindt u een kleine greep uit de werkzaamheden die Officesupport Ekkel voor u kan verzorgen. Heeft u andere wensen? Dan kan dat uiteraard besproken worden.

  • Vervanging van de personeelsadviseur bij ziekte en/of zwangerschap
  • Extra ondersteuning op de HR-afdeling
  • Het opzetten, implementeren en handhaven van het personeelsbeleid (denk hierbij aan het up-to-date houden van de arbeidscontracten, het personeelshandboek, de functieomschrijvingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, dossieropbouw)
  • Casemanager ziekteverzuim i.h.k.v. Wet Verbetering Poortwachter.